Algemene informatie

Berents, Kornelis

Geboortedatum: xx-xx-1740
Datum overlijden: 25-10-1783
Plaats overlijden: Eenkema in de Zeerijp
Echtgeno(o)t(e) van: Lizabet Harms Boukema

Kerk te Zeerijp
Grafaanduiding: koor nr 9

Locatie graf
In de kerk

Grafschrift
Ter Gedachtenis van de Eersame KORNELIS BERENTS op Eekema in de Zeerijp in leven dienaar in de gemeente der mennoniten bij Terhorn geboren in 't najaar 1740 overleeden 25 oct 1783 verwagtend een Salige opstanding in Christo Geheyligd hemelsvuur in zijn gemoed ontstoken, Was dus met liefd'en ernst in deese doorgebroken, Dat d'uitvloed van sijn ...wierd door sijn stem gehoord, Wat leerde elks pligt uit 't zielbekoorlijk woord, In 't uur van sterven ver van een vertwijfeld hoopen, Zag hij met Stephanus den hemel voor zich oopen, hij had toen zijn geloov op Jesus heyl gegrond, Waarin hij zich verheugd' en zijn vertrouwen stond

Typografie
schrijfletter
Letter verdiept, verheven

Zerk: hardsteen
Afmetingen zerk: (l x b) 66 x 70
Datum inventarisatie: 23-05-2016

Toelichting
De zerken van de echtelieden liggen naast elkaar.

Iconografie
Wapen in ovale cartouche. Helm met helmdeken. Helmteken drie struisveren.Ttwee schilden: Links: schildvorm met letters K. B. en drie klaverballdjes. Rechts: ruitvorm met huismerk.