Algemene informatie

Berg, van den Arend Immes

Geboortedatum: 08-03-1797
Geboorteplaats: Uithuizermeeden
Datum overlijden: 06-09-1883
Plaats overlijden: Zeerijp
Echtgeno(o)t(e) van: Grietje Pieters Sikkema

Kerk te Zeerijp
Grafaanduiding: 21

Locatie graf
Buiten de kerk

Grafschrift
Ter gedachtenis van AREND IMMES VAN DEN BERG geboren te Uithuizermeeden den 8 Maart 1797 overleden te Zeerijp den 6 September 1883 weduwnaar van G.P. SIKKEMA De dood komt toch gewis Voor een ieder die er is ´t Zij jong of oud of zwak of sterk Zij rusten hier nu van hun werk

Zerk: liggende steen, zandsteen
Afmetingen zerk: 201x85,5x15
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd en onleesbaar
Fabrikant / ontwerper / kunstenaar: W. Meier, Bierum
Datum inventarisatie: 22-05-2018

Iconografie
baldakijn