Algemene informatie

Biewenga, Enne Willems

Geboortedatum: 19-05-1824
Geboorteplaats: 't Zandt
Datum overlijden: 06-12-1887
Plaats overlijden: Zeerijp
Echtgeno(o)t(e) van: Lemina Harkes Kiers

Kerk te Zeerijp
Grafaanduiding: 26

Locatie graf
Buiten de kerk

Grafschrift
Ter gedachtenis van ENNE WILLEMS BIEWENGA geboren te 't Zandt den 19 Mei 1824 en overleden te Zeerijp den 6 December 1887, echtgenoot van LEMINA HARKES KIERS. Hier man en vader in het graf Ook van den dood verslonden. Och dat zijn ziel bij Gode was, En wierde rein bevonden. Dan zou ons rand veranderd zijn. In goddlijke gezangen. Och mogt ons Gode al te zamen ook even zoo ontvangen.

Typografie
Latijns schrift zonder schreef, schrijfletter
Letter verheven

Zerk: liggende steen, zandsteen
Afmetingen zerk: 202x84x14
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: goed maar gescheurd
Datum inventarisatie: 26-06-2018

Iconografie
twee vlinders tabernakel met krans gevleugelde zandloper zeis