Algemene informatie

Biewenga, Willem Tjasses

Geboortedatum: 07-05-1792
Geboorteplaats: Zeerijp
Datum overlijden: 14-05-1870
Plaats overlijden: Zeerijp
Echtgeno(o)t(e) van: Grietje Ennes Knol

Kerk te Zeerijp
Grafaanduiding: 52

Locatie graf
Buiten de kerk

Grafschrift
Ter gedachtenis van WILLEM TJASSES BIEWENGA geboren ... 1792 en overleden den 14 Mei 1870 in leven echtgenoot van Grietje Ennes Knol nalatende 4 kinderen en aangetrouwden en 11 kleinkinderen. ....... ....

Typografie
Latijns schrift met schreef, schrijfletter

Zerk: liggende steen, zandsteen
Afmetingen zerk: 201,5x85,5x13
Type graf: zandgraf
Staat van onderhoud: verweerd, gescheurd en vrijwel onleesbaar
Datum inventarisatie: 12-06-2018

Iconografie
ouroboros